مردی به بزرگی كره خاكی

 

                                            
روز گذشته سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران بود.
مردی بازندگی پر فراز ونشیب و سرشار از حماسه و شور.زندگی او شامل مقاطع حساس وگوناگونی بوده است و آنچه که این ادوار را به هم ارتباط می بخشد،خط فکری او،اعتقاد خالصانه و شیدایی اوبرای تکامل روح انسانی واوج گرفتن ازاین دنیای خاکی ووصول به معشوق ووصال حق بوده است.اولحظه ای آرام نداشته است،خودراوقف خدمت به خلق وجهاددراه خدا نموده وازهیچ کس جزخدای تعالی انتظار و ترس و باکی نداشت.اوسراپاعشق بود،محبت بود،شوربود،تلاش خالصانه بود،مبارزه بود،خودسازی بود،انسان سازی بود،سازماندهی بود،دردوغم ورنج بود،تنهایی وپرواز بود،فریاد بودوبالاخره شهادت بود.
 
به مناسبت این روزها وبرای گرامیداشت یاد وخاطره این مرد بزرگ به جا دیدم دو کتاب دررابطه بااین شهیدرا که چندی پیش به دستم رسیدمعرفی کنم.
کتاب اول:خدابود و دیگر هیچ نبود
این کتاب مجموعه ای از دست نوشته های این شهید است که به کوشش برادر ایشان مهدی چمران گردآوری شده است.
بخشی از یک دست نوشته:
من مسئولیت تام دارم که در مقابل شداید و بلایا بایستم،تمام ناراحتی هاراتحمل کنم،رنج هارابپذیرم،چون شمع بسوزم و راه را برای دیگران روشن کنم،به مردگان روح بدمم.تشنگا حق و حقیقت راسیراب کنم.
  ای خدای بزرگ،من این مسئولیت تاریخی رادرمقابل تو به گرده گرفته ام وتنهاتویی که ناظر اعمال منی وفقظ تویی که به او پناه می جویم و تقاضای کمک می کنم.
کتاب دوم:نیمه ی پنهان ماه۱ ،چمران به روایت همسر شهید
بخشی از کتاب:
سالها ازآرام گرفتن چمران می گذرد.روزهای تکاپو واز پشت صخره ای پشت صخره ی دیگر پریدن وپناه گرفتن،وروزهای جنگ سرنوشت ساز پایان یافته اندواکنون دراین روزگار به ظاهر آرام "غاده چمران"بالحنی شکسته داستانی روایت می کند؛"داستان یک نسیم که ازآسمان روح آمد ودرگوشش کلمه ی عشق گفت ورفت به سوی کلمه ی بی نهایت."
این داستان عجیبی است،شایدچون هنوزهم پس از گذشت این مدت نمی توان حیرت غاده را دراولین برخوردش بانقّاش آن شمع و شاعر آن شعر،کوچک شمرد،"وکسی که به دنبال نور است این نور هرچقدر کوچک باشد درقلب اوبزرگ خواهد شد."آن حیرت هنوز هم به همان زندگی وجودداردواین سوال که"چمران کیست"،هرچندکه این پرسش پاسخ روشنی نخواهدداشت؛هیچ ظرفی گنجایش کلمه بی نهایت را ندارد.
سال ها ازروزی که چمران دراین زمین آرام گرفت می گذردواین بارغاده داستانی از تاریخ این سرزمین روایت می کند؛داستانِ"مردصالحی که یک روز قدم زد دراین سرزمین به خلوص." 
 
خواندن این کتاب را به همه ی بانوان خصوصا بانوان جوان توصیه و سفارش میکنم برای بنده که بسیار الهام بخش و مفید بود امیدوارم برای دیگران هم به همین صورت باشد. 

[ چهارشنبه ۱ تیر۱۳۹۰ ] [ 17:37 ] [ بی بی زهرا ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،